úvod > Nástroje >

klíčová slova

obrázek
Klíčová slova v aplikaci Alff jsou součástí metainformací Dublin Core a slouží nám jednak pro snazší identifikaci obsahu, jednak pro vytváření kolekcí.
Aplikace disponuje nástrojem pro správu klíčových slov - tento nástroj je dostupný jako součást kolekce utilit pro správu metainformací, dále pak jako pomůcka při editaci dokumentů,  textů a položek.

Rozeznáváme dva druhy klíčových slov - technické a jazykové.
Technické klíčové slovo pouze označuje popisovaný objekt (skutečná metadata) a s jeho obsahem nemusí mít jednoduše vysledovatelnou spojitost - může mít skutečně povahu "pouhé značky".
Jazykové pojetí klíčového slova souvisí s jeho výskytem v textu, nebo lépe řečeno v dokumentu (tedy i v té části, kterou člověk nevidí - v metadatech) S jazykovým pojetím  klíčového slova souvisí i pohled kdy sledujeme zda má to které slovo (slovní spojení) skutečně klíčový význam pro "život" dokumentu a to i v případě, kdy slovo není v dokumentu nijak zvlášť četné.


V dřívějších verzích aplikace Alff převažovalo technické pojetí klíčových slov, od verze 4.6 jsou zavedeny nové nástroje:


 

Využití klíčových slov pro vytváření kolekcí

Stane-li se že více informačních objektů (textů či obrázků např.) je označeno stejným klíčovým slovem, vytvářejí jakousi kolekci. V našem případě např. používáme klíčové slovo expert - je jím označen i tento článek. Všimněte si, že slovo expert se nám promění na odkaz - kliknutím se přenesete na stránku s výsledky vyhledávání článků označených tímto klíčovým slovem.
Pro jednoduché vkládání takovýchto odkazů můžeme použít výše zmíněný nástroj, který si nyní popíšeme:

obrázek
  1. textová oblast pro zápis klíčových slov oddělených středníkem
  2. nástroje pro práci s klíčovými slovy
    • odkaz pro nové generování seznamu klíčových slov
    • spočítat je dostupné pouze při editaci kontextů
  3. textové pole pro kopírování generovaného kódu odkazu
  4. kliknutím na slovo zobrazíte vstupní pole pro text odkazu, kód pro vložení bude zobrazen v poli 3
  5. kliknutím na dvojšipku ve zlaté vložíte klíčové slovo do textové oblasti 1