úvod > eShop > automatické emaily >

Automatické emaily

ilustrace

Od verze 5.0 lze HTML text generovaných mailů formátovat v každé instalaci. Formátování se týká zejména generovaných tabulek - výčet objednávky (BASKETTABLE) a výzvy k platbě. Ostatní prvky je možné upravit přímo v textu.

Formátování probíhá pomocí stylopisu uloženého ve složce media/styles/. K souboru může mít přístup i externista.

Pro komunikaci se zákazníkem systém generuje a odesílá emailové zprávy automaticky, podle změny stavu objednávky, resp. jako reakci na chování uživatele.

Jednotlivé kroky jsou očíslovány, z procesních důvodů nemusí čísla odpovídat počadí kroků.

 1. Potvrzení o přijetí objednávky - odesílá se vždy
 2. Výzva k zaplacení - odesílá se při platbě převodem
 3. Výzva k odběru - odesílá se při osobním odběru
 4. info o dárku - odesílá se pokud je adresátem zásilky jiná osoba než plátce objednávky
 5. Zboží bylo odesláno - odesílá se při předání zásilky dopravci
 6. Potvrzení registrace zákazníka - neodesílá se pokud nepřiznáme registraci
 7. Plánovaná expedice - odesílá se pokud není zboží odesláno ihned
 8. Plánované datum vyzvednutí na odběrním místě - odesílá se pokud není možné zboží vydat ihned
 9. Výzva k zaplacení pro platbu poukázkami
 10. Dárek bylo odeslán - odesílá se při předání zásilky dopravci

Základní text zprávy je buď generován programem nebo nastaven administrátorem - viz níže, generovaný obsah je možné rozšířit o záhlaví a zápatí.

Nastavení generovaného obsahu

od verze 4.99

V poli nomenklatury ShopDocs přibyl od verze 4.99 prvek replace. Tento prvek obsahuje buď 0 nebo ID dokumentu, který slouží jako zdroj generovaného obsahu.

Pokud je replace>0 bude použit dokument $replace jako zdroj generovaného textu. Popis bude použit jako předmět zprávy, obsah jako tělo generovaného textu. Kódy budou nahrazeny proměnnými.

Proměnné

EETCODE (od verze 5.3.40), vloží do textu EET účtenku.

ALTADDRESS - alternativní adresa

BANKAACCODE bankovní spojení (vyžaduje instalaci 4.99x)

BASKETTABLE - tabulka zboží a plateb

DATATABLE - tabulka - objednávka, výzva k platbě(zapovězeno 5.1.20)

DODADDRESS - dodací adresa

FAADDRESS - fakturační adresa

INVOICESUM - nahrazuje ORDSENDSUM od instalace 5.1.20 u příkazu k platbě, kdy může být suma objednávky jiná než suma na příkazu k platbě.

ORDCREATEEX - datum vytvoření objednávky

ORDDATEEX - datum, datum expedice

ORDID - id objednávky

ORDLOGTYPE - doprava

ORDNOTE poznámka k objednávce

ORDPAYMENT - způsob platby

ORDSENDSUM - celková cena včetně měny (zapovězeno 5.1.20)

ORDUSERFULLNAME - jméno zákazníka

ORDUSERPHONE - číslo zákazníka

PLACDET - odběrní místo - detail

PLACE - odběrní místo

SPYID - id zásilky

SPYWAY odkaz na zásilku

Pro dárky

CODEDMAIL - mail příjemce

CODEDPHONE - telefon příjemce

V administračním rozhraní se nastavují konstanty :

 • SendSystemMail - vypne generovaný obsah
 • SendSystemMailWithUsers - přidá jméno uživatele, který objednávku zpracovává.

 Tento dokument má starší verzi.