úvod > Indexery >

Indexery

K plnohodnotnému životu webu je zapotřebí aby o vašem webu věděly webové služby shromažďující přehled o obsahu internetu - indexery. Asi nejdůležitější indexer je Google. Dále pak národní indexery (seznam.cz, zoznam.sk...).

Feed

Jak anglický název napovídá - feed je papání pro robota. Mohou být v různých formátech, naše aplikace běžně generuje feedy v XML.

Dá se řící, že každá webová služba používá specifický formát feedu.

Sitemap

Je feed který slouží robotům Google k tomu aby věděl jaký obsah webu má zaindexovat. Adresa feedu je obvykle http://www.vasweb.tld/xml/sitemap.xml

Feed sitemap je generován na požádání - kdykoli si tedy chce robot stáhnout nový feed - je vygenerován nový - čerstvý.

Pokud vaše instalace aplikace Alff obsluhuje jedno webové sídlo s rozdílným obsahem pro různé doménové alias, bude pro každé doménové jméno automaticky vygenerován patřičný feed.

Feedy zboží

Nejčastěji používané (a zahrnuté ve výchozím nastavení) jsou feedy pro

Počet indexerů, respektive možnost nastavení zpracování feedů pro indexery není omezen. Indexery se nastavují v nomenklatuře INDEXERSCAT.

O přidání indexeru požádejte administrátora.

Vzhledem k tomu, že se liší nejen struktura feedů, ale i struktura kategorií, je nezbytné:

Strukturu kategorií pro indexery upravíte v nástroji indexers - vice zde

Cena za proklik

se nastavuje v nomenklatuře PROCLICK takto:

klíč je zároveň hodnota od

cena je hodnota do

PPC je cena za proklik

Příklad nastavení

1 1 000 1
1 001 5 000 2
5 001 10 000 3

jm=jednotka měny (Kč, EUR, USD...)

Kliknutí na položku s cenou od 1 jm? do 1 000 bude zpoplatněno cenou 1 jm.

Kliknutí na položku s cenou od 1 001 jm do 5 000 bude zpoplatněno cenou 2 jm.

Kliknutí na položku s cenou od 5 000 jm? do 10 000 bude zpoplatněno cenou 1 jm.

Pokud budete používat zahraniční službu zpoplatněnou v jiné měně budou ceny za proklik přepočítány do příslušné měny.