úvod > eShop > Prodejna - pokladna >

Prodejna - Pokladna

Slouží k vytváření objednávek a k prodeji zboží přímo z prodejny.

Můžete zde také vytvářet běžné objednávky.

ilustrace Údaje ve formuláři prodejny si aplikace pamatuje. Údaje se vymažou po ukončení objednávky, nebo po použití tlačítek reset či vyprázdni košík.

Zákazník

Chete-li vystavit objednávku již registrovanému zákazníkovi, použijte příkaz do prodejny v kontextovém menu na kartě zákazníka či v tabulce zákazníci.

Znáte-li jeden z těchto údajů:

můžete je použít pro vyhledání zákazníka.

Podobně můžete vyplnit IČ u firemních zákazníků a následně bude formulář vyplněn správnými údaji.

   Pokud existuje více zákaznických účtu pro jednu firmu, bude po vyplnění IČ formulář vyplněn údaji z prvního nalezeného zákaznického účtu.

Můžete také vytvořit objednávku pro nového zákazníka a volbou registrovat jej zapíšete do tabulky zákazníci.

Můžete také prodávat anonymním zákazníkům, v takovém případě bude v poli příjmení uvedeno
"zákazník název prodejny".

Přidání zboží

Do nákupního košíku můžete přidávat zboží z katalogu, ale také libovolné zboží, které v katalogu není.

Zboží z katalogu

Znáte-li ID položek které chcete prodat zadejte ID, počet kusů a stisktněte přidat.

V jiném případě klikněte na oranžový terčík. Zobrazí se karty položek. Po najetí myši na kartu jsou k dispozici dvě tlačítka - sklad a do košíku. Použitím tlačítka sklad můžete upravit počet skladových zásob na vaší prodejně. Kliknutím na "do košíku" zobrazíte dialog pro zadání počtu kusů a položka bude přidána do košíku prodejny.

   Zboží z katalogu je možné přidat do košíku pouze když je dostatečný počet ve skladu vaší prodejny. Způsob jakým aplikace řeší pohyby skladů je popsán zde

Prodej  / rezervace

Voby určují v jakém stavu bude objednávka po stisknutí tlačítka prodat.

ilustrace Obvyklý stav by měl být vyřízeno, ten odpovídá skutečnému poslání tohoto nástroje.

Některé stavy objednávek, jmenovitě na prodejně a vydáno neplaceno jsou dostupné pouze tehdy pokud je vybrán osobní odběr.

Specifický stav je "košík". Do tohoto stavu se reálné nemůže dostat objednávka vytvořená zákazníkem z rozhranní Main Shop. Slouží k vytváření nabídek, které se podobají výpisům zboží automaticky generovaného tisku objednávek.

Pro vytvoření nabídky je důležité pole nomenklatury shopdocs s klíčem 199.

  Objednávky ve stavu košík nejsou zobrazeny ve skupině aktivních objednávek.