úvod > Publikování > Dokumenty > CSS >

Styly CSS v aplikaci Alff Bureau

Styly tiskových výstupů a PDF objednávek a faktur jsou připraveny kaskády uložené v plaintextových souborech:

Styly editoru a publikovaných stránek.

Všudy přítomné styly a třídy

body.Bclass (.editorBclass)

Nastavuje zobrazení těla editoru:

body.bodyPrint(.docuBclass)

Nastavuje tělo dokumentu při tisku

img

max-width:100%

h2.Hcounter, h3.Hcounter

pro číslované nadpisy 2. a třetí úrovně

ol.inC

specifické číslování seznamů

table.tablegen

styly pro generované tabulky