úvod > eShop > eshop nastavení > Logistika >

URL služby

URL služby slouží většinou ke sledování zásilek. URL je použito při generování automatických emailů odesílaných zákazníkům s informací o předání zásilky dopravci.

Zacílené sledování

Odkaz který pomocí URL vytvoříme vede do webové aplikace dopravce přímo ke sledované zásilce.

Je zapotřebí znát ID zásilky - poskyzuje dopravce. ID zásilky vkládá operátor shopu do formuláře Na cestě při zpracování objednávky.

URL v takovém případě obsahuje jako parametr cesty id zásilky. Například u České pošty je to parametr parcelNumbers.

Rutina v aplikace Alff, která odkaz vytváří tedy použije certu uloženou v poli URL logistické služby a na konec textového řetězce přidá ID zásilky.

Příklad

URL služby =„https://www.webdopravce.tld/logistika/monitor.php?ID=”

ID zásilky = „zasilkaID”

Výsledný odkaz = „https://www.webdopravce.tld/logistika/monitor.php?ID=zasilkaID”

Obecné sledování

Někteří dopravci cílené sledování neumožňují. Poskytují třebas jen vstupní pole určené pro ruční vložení ID zásilky.

Tehdy vkládáme na konec URL „komentář” „-notarget”.

Podle komentáře v URL aplikace pozná že nelze vytvořit cílový odkaz a z výsledného odkazu pouze odstraní komentář a URL použije pro tvorbu odkazu bez komentáře.

Příklad

URL služby =„https://www.webdopravce.tld/logistika/monitor.php-notarget”

ID zásilky = „zasilkaID”

Výsledný odkaz = „https://www.webdopravce.tld/logistika/monitor.php”