úvod > eShop > EET >

EET

Zpracování požadavků na EET je prováděno ve dvou režimech - automatickém (on-line platby) a manuálním (off-line platby).

Při zpracování on-line plateb jsou jednotlivé platby evidovány ve skryté tabulce a pokud je platba úspěšná, je odesláno hlášení o tržbě. Pokud je odesílání úspěšné, zapíše se do tabulky EET komunikace údaj o tržbě včetně FIK vráceného serverem DS. V případě neúspěchu je údaj o tržbě zapsán bez FIK. Opětovné odeslání údaje o tržbě je dle nastavení provedeno automaticky nebo ručně.

Of-line platby jsou:

  • dobírka (je-li doběrečné poštou vyplaceno v hotovosti)
  • hotovostní platby na místě odběru
  • jiné než hotovostní formy platby na místě odběru (např. stravenky)

Vzhledem k tomu, že of-line platby bývají řešeny samostatným platebním terminálem, se můžete rozhodnout, zda budete odesílat hlášení o of-line tržbách prostřednictvím aplikace Alff .

ilustrace
Tržby kterých se odesílání hlášení týká, budeme v dalším textu nazývat EET-T.

Nastroje pro práci se záznamy

Účtenky

U on-line plateb jsou účtenky zákazníkům zobrazeny po zaplacení a zobrazeny na "děkovací stránce". Pokud je platba uskutečněna se zpožděním, nebo selhalo první odeslání EET, můžete účtenku zobrazit pomocí tlačítka na kartě objednávky.

Tlačítko je umístěno v sekci Stav objednávky a může mít následující podobu:

stav tlačítko popis
0 žádné tlačítko tržba není EET-T
1 EET - nová účtenka první odeslání EET-T
2 EET - opakovat opakované odeslání po neúspěchu
3 EET - účtenka zobrazí účtenku

Tabulka 1 - tlačítka účtenek

ilustrace

Pamatuj!

Ne všechy objednávky jsou EET-T.

Přehled odeslaných tržeb

obrázek
Menu -> Eshop -> Objednávky -> EET výpis

Jednoduchá tabulka odeslaných tržeb obsahuje uživatelsky čitelné údaje. ve sloipci FIK je uvedeno:

  • OK - záznam je kompletní
  • EMPTY - záznam je nekpompletní - potřeba odeslat znovu.

Tlačítko (odkaz) pro účtenku odpovídá stavu 2 nebo 3 v tabulce 1.