úvod > Publikování > Dokumenty >

zamykání dokumentů

Možnost zamknout dokument přibyla ve verzi 5.2.0 Ve verzi 5.3.6 byla funkce pozměněna tak aby soubor mohl uzamknout uživatel s právy ve skupině "přidávat záznamy" a vyššími.

Odemknout soubor, respektive upravovat zamčený soubor mohou:

  • uživatel který soubor uzamknul
  • administrátor skupiny
  • superadmin