úvod > Nástroje >

barvy

Menu nastavení, příkaz colors


Barvy potřebujeme jednak v katalogu, jednak v nástrojích pro práci s obrázky. Definovaná barva se skládá z barevné hodnoty a z jména.

Editor barev

umožňuje vytvářet, modifikovat a ukládat barvy.

Barvu do editoru přenesete kliknutím do palety.

  • tlačítko přidat - přidá upravenou barvu jako novou
  • tlačítko uložit - uloží barvu

tlačítko uložit

RGB

Je zkratka pro tři hlavní barvy spektra - R= červená (red), G=zelená (green), B=modrá (blue).
Nenechte se zmást teorií barev, kterou si možná pamatujete z fyziky na ZŠ. Ta pracuje s jinými primárními barvami -- červenou, žlutou a modrou. V modelu RGB je zelená místo žluté z čistě technických důvodů, kterými se zde nebudeme zdržovat.

 Hodnoty jednotlivých složek mohou být od 0 do 255. Zatímco barva RGB o hodnotě 0,0,0 je černá, tak 255,255,255 je, jak možná tušíte, bílá.
Ostatně v editoru si můžete vyzkoušet jak to funguje.
Pokud umístíte kurzor nad znamínko - / +, hodnota ve vstupním políčku se bude měnit. Spolu s hodnotou se bude měnit i barva zkušebního pole.

Paletky

Barvy jsou organizovány v paletkách. Paletu vybíráte ze seznamu v horní části nástroje. Zde můžete paké paletku přidat.
Kliknutím na barvu ji přenesete do editoru.

Nová barva

Profesionál, či zkušený uživatel bude možná odečítat barvu z monitoru nějakým speciálním nástrojem (viz Color Mania). Aby nemusel zapisovat hodnotu ručně, může ji vložit do vstupního pole ve tvaru r,g,b.

Pole vyvoláte kliknutím na RGB!

Kliknutím na pole barva otevřete standardní nástroj pro míchání barev.

Moje barva - výchozí

Barva nastavená tímto tlačítkem se uloží do vašeho uživatelského nastavení a bude vždy použita jako výchozí barva pozadí náhledu při ukládání nového obrázku, či při editaci obrázku. Toto nastavení se neprojeví v katalogu.

Smazání barvy

Kteroukoli z barev můžete smazat, nepodaří se vám to pouze u těch, které mají jiní uživatelé (nebo vy sám) nastavené jako výchozí.
Další používání barev je popsáno v článcích -- barva pozadí a Barvy položky a barvy skupin.

Barva jako obrázek

Položky katalogu se mnohdy liší barevným provedením, které nejsou vlastně barvou, ale spíše texturou, či vzorkem. Pro tyto účely se ukázalo vhodnější používat pro reprezentaci barvy položky obrázek. Od verze 4.6 má tedy uložená barvy svou RGB podobu, ale také obrázek.
Nový obrázek se pro barvu přidá jednoduše - vytvoříte obrázek v předepsaných rozměrech ve vašem bitmapovém editoru, uložíte a použijete vyhledávací formulář a tlačítko přidat.

Menu Obrázky

Příkazy v tomto menu jsou pouze pro odborníky