úvod > Publikování > Dokumenty >

kontexty

Kontext je prostě text!

U dokumentů tvoří kontext vlastní textový obsah dokumentu, u jiných informačních objektů tvoří kontext jakýsi textový popis.


Informačním objektem rozumíme objekt, který je

 1. nositelem textového obsahu primárně - textový dokument,
 2. nositelem jiných informací a textový popis je doplňkem např:
  • obrázek
  • položka katalogu
  • služba
  • objekt modulu reality
  • ... a další podobné

Obecně lze říci, že všechny objekty které mají uplatnění na veřejném webu mohou mít připojen textový popis, objekty které mají uplatněnín pouze uvnitř aplikace textový popis připojen nemají. Je-li potřeba , je možné téměž ke každému takovému objektu připojit poznámku.

Související:

Nový kontext, úprava textů

ilustrace

Proč tak složitě, nešlo by to jednodušeji?

Možná ano, ale toto řešení nám umožňuje publikovat textový obsah ve více jazycích bez toho, že bychom museli pro každý jazyk replikovat strukturu (adresáře - nebo-li složky), tedy "symetrické jazykové mutace"

Máte-li v apliakci Alff nainstalováno více jazyků, můžete pro každý z nich vytvořit textový obsah (nebo popis) pro každý prvek který chcete publikovat.

Do všech kontextů které jsou zpracovávány v prezentačním modulu je možné vkládat kódy pro vkládání obsahu .