úvod > Publikování > Dokumenty >

dokument

Co je to dokument v aplikaci Alff

obrázek
Dokument se kterým pracujeme na našem stolním počítači je obvykle počítačový soubor určený k editaci nějakým software, např. textovým editorem.

Dokument v aplikaci Alff je v zásadě pouhou organizační jednotkou pro textový obsah či soubor ke stažení. Atributy dokumentu umožňují dokumenty třídit a ovlivňují výsledné zpracování obsahu.

Dokumenty uložené v Archivu mohou být využity dvěma způsoby:

 • kancelářský dokument ve formátu HTML, popřípadě soubor.
 • webová stránka na veřejných www.

Atributy dokumentu:

 • pracovní název
 • typ zobrazení
 • adresář ve kterém je dokument uložen
 • pracovní skupina které dokument patří
 • datum vytvoření nebo datum plánovaného publikování
 • platnost - dokumenty po platnosti nebudou na veřejném webu publikovány
 • katalogové zařazení nebo číselník (dle konfigurace)
 • typ dokumentu a mime typ (u dokumentů typu soubor)
 • hodnocení

Obsahem dokumentu může být:

 • jeden kontext (textový obsah) nebo více pro každou instalovanou jazykovou verzi
 • počítačový soubor (ke stažení)
 • obojí


K dokumentu může být připojeno neomezené množství metainformací.

Typy zobrazení

tabulka 27: metody zobrazení
metodav archivuv prezentačním modulu
nezobrazovat----dokument nebude nikdy zobrazen
běžné----dokument bude zobrazen a odkaz na něj bude v menu
v aktualitách----dokument bude zobrazen a odkaz na něj bude ve výpisu aktuálních článků
mimo výpis----dokument může být zobrazen, ale odkaz na něj nebude automaticky vložen do menu. Je však možné na dokument odkazovat z jiného dokumentu
stále v menu----dokument bude zobrazen a odkaz na něj bude v menu bez ohledu na volbu adresáře
homepage----dokument bude použit pro vytvoření obsahu úvodní strany webu
šablonaodkaz na dokument bude ve výpisu šablondokument nebude zobrazen
poutačdokument bude vyvěšen na startpageje-li vlastníkem dokumentu publikační skupina, bude dokument použit pro speciální zobrazení, jinak nebude zobrazen

Jak je z tabulky patrné, metody zobrazení najdou své uplatnění zejména v prezentačním modulu.