úvod > Nástroje >

propojení x-link

Aplikace Alff používá k propojování informací tabulku x-link, která umožňuje propojit záznamy z různých tabulek.
Toto výrazně zvyšuje publikační možnosti a umožňuje např. přidávat k položkám shopu neomezené množství obrázků, propojovat mezi sebou dokumenty a pod.

Tato metoda ve spojení s diářem umožňuje sofistikované umísťování informací na časovou osu a je tedy vhodná k řešení speciálních konzolí, událostí a jejich popisů běžících v reálném čase a tedy např. pro plánování.

Spojení vede od propojovaného objektu k připojenému, ale i zpět. Připojíme-li obrázek k položce, aplikace vidí propojení jak u obrázku, tak i u položky.

Realizace spojení

je to prosté -  zamiřte myš na lištu propojení:

(pozor: zobrazí se pouze ikony symbolizující dostupná spojení)
pohybujte myší nad jednotlivými ikonami a zobrazí se kontexová nápovědaobjeví se nové okno s objekty pro propojení (jsou-li objekty organizovány do složek, je zde nástroj pro pohyb ve složkách).

Propojení realizujete kliknutím na zvolený objekt.

Záložka propojení ve sloupci nabídek

obrázek
Od verze 5.3, kdy je umožněno řazení propojení jsou propojené objekty organizovány ve skupinách dle své povahy (obrázky, dokumenty, položky...). Platí to pouze je-li připojeno více objektů stejného typu. Skupina je nadepsána pojmenováním a obsahuje tlačítko, které nás přepne do nástroje pro řazení.

U některých typů objektů se předpokládá větší množství připojených obrázků. Tam jsou připojené obrázky zobrazeny nikoli v záložce propojení, ale ve vlastní kartě. 

Řazení propojení

Má význam zejména u obrázků, ale také u položek zboží a položek příslušenství. Řazení se provádí přetažením myší z pozice na pozici. Na závěr je nutné použít příkaz ulož řazení.