úvod > Nástroje >

klíčová slova

obrázek
Klíčová slova v aplikaci Alff jsou součástí metainformací Dublin Core a slouží nám jednak pro snazší identifikaci obsahu, jednak pro vytváření kolekcí.
Aplikace disponuje nástrojem pro správu klíčových slov - tento nástroj je dostupný jako součást kolekce utilit pro správu metainformací, dále pak jako pomůcka při editaci dokumentů,  textů a položek.

Klíčová slova a publikování

V zásadě máme tři možnosti jak nabídnout klíčová slova uživatelům našeho webu:

  1. v metatagu keywords
  2. jako odkaz v textu
  3. pomocí přehledu využitých klíčových slov

První způsob metatag keywords nemá pro uživatele žádný význam a zmiňujeme jej pouze pro pořádek.

Odkaz v textu umožní aby uživatel jediným kliknutím zobrazil včechny dostupné informace nesoucí klíčové slovo.

Přehled klíčových slov slouží uživatelům aby se pomocí klíčových slov orientovali v obsahu webu.

Klíčové slovo jako odkaz

Samozřejmé můžete použít běžný nástroj pro vkládání odkazů, ale má to jeden háček - odkaz by neměl obsahovat znaky s diakritikou. Proto máte k dispozici dvě alternativy vkládání enkódovaných odkazů:

obrázek
Použít seznam odkazů v nástroji pro odkazy

Nebo použít vkládací kód

ilustrace
seznam odkazů v nástroji pro odkazy je dostupný v závislosti na konfiguraci aplikace Alff.

Vkládací kódy

Si nemusíte pamatovat. Jsou k dispozici dva a oba najdete v nástroji klíčová slova.

Kód full link vypadá takto (Aset)expert(Bset)expertům(Cset).
První výskyt expert je klíčové slovo, druhý výskyt ve tvaru expertům naznačuje že tento kód se používá pro náročný copywriting, kdy chceme v textu použít více tvarů klíčového slova pro dosažení lepších výsledků ve vyhledávání. Kód se zapisuje do textu tak jak jej vidíte - expertům - samozřejmě bez kurzívy.

obrázek
Kód url only vypadá takto KWSSTARTklíčová slova(KWSEND) a používá se jako URL při použití nástroje vložit/upravit odkaz. Výsledek vypada takto.

Nástroj Alff - klíčová slova

obrázek
Slouží pro přidávání a úpravu klíčových slov (klíčové slovo1;keword2; keyword3;). Všimněte si, že v zápisu pro oddělení používáme středník a mezeru. Mezera není nezbytná, slouží čistě pro přehlednější editaci ve formuláři.

Nástroj používáme proto, abychom zabránili ukládání klíčových slov (a slovních spojení) v různých tvarech.

Generátor vytvoří seznam všech použitých klíčových slov.

Kliknutím na symbol « zapíšeme klíčové slovo do okna(textarea) formuláře.

Kliknutím na klíčové slovo vytvoříme kód ve vstupním poli url only nebo full link .

Kliknutím na tlačítko uložit přidáme/změníme zápis klíčových slov pro datový objekt (dokument, položka zboží, obrázek).