úvod > Publikování > Dokumenty >

Soubory určené ke stažení

Při publikování na internetu potřebujeme občas zveřejnit nějaký soubor ke stažení, typicky to bývají soubory PDF, které obsahují buď nějaké informace nebo jsou to např. tiskové formuláře, přihlášky a pod. které si má návštěvník našeho webu vytisknout a poslat poštou. V takovém případě mají soubory "veřejnou cestu".

Při práci s aplikací Alff však vzniká i další potřeba - používáme-li aplikaci pro kancelářskou práci, potřebujeme prostě ukládat některé soubory pro běžnou kancelářskou práci - tabulky, textové dokumenty, různá schémata a pod. V takovém případě bychom ovšem rádi, aby tyto dokumenty nebyly veřejně dostupné - používáme tedy "chráněnou cestu". I tomto případě ovšem můžeme takovéto soubory vystavit na internetu, platí zde však určitá omezení.


Metody práce se soubory ke stažení jsou obvykle ve výchozím nastavení upraveny tak, aby byl k těmto souborům přístup z internetu - pouze při instalacích kde můžeme odhadnout potřebu tyto soubory skrývat používáme metodu druhou.

 

Veřejná cesta

Soubory jsou umístěny v adresáři (typicky se jmenuje dwn) umístěném v kořeni webu. Cesta k souboru je tedy /dwn/soubor.ext a takový odkaz může být umístěn kamkoli do dokumentu, čímž je vytvořen odkaz ke stažení.
Soubory je možno připojovat k dokumentům - je dobré když dokument obsahuje buď popis stahovaného dokumentu, nebo jeho HTML verzi.
K souborům se můžeme dostat pomocí FTP konzole, známe-li uživatelské jméno a heslo můžeme použít i FTP klienta. Tímto způsobem můžeme soubory spravovat.

Chráněná cesta

Soubory jsou umístěny v adresáři mimo kořen webu, k souborům není možné se dostat prostým zadáním cesty k souboru, ale je nutné použít stahovací nástroj dwn.php, kde je jako parametr ID použito ID dokumentu, ke kterému je soubor připojen. Vidíme zde tedy jistá omezení - soubory na chráněné cestě musí být propojeny s dokumentem.
Stahovací nástroj kontroluje přístup k souboru takto:

  • uvnitř aplikace - soubor je dostupný pouze pro členy pracovní skupiny které dokument patří
  • v prezentačním modulu (veřejný web) - soubor je dostupný pokud patří publikační skupině a je-li připojený dokument viditelný (má atribut zobrazení jiný než nezobrazovat)

V tomto případě není použitelná FTP konzole, přístup k FTP mají pouze pověření uživatelé pomocí FTP klienta.

Propojení souboru a dokumentu aplikace Alff

Vytváříme-li nový nový dokument, přidáme jednoduše soubor ke stažení tím, že do formuláře vložíme dokument z našeho počítače.


Při načítání souboru se zjistí jeho mime typ? a soubor je přejmenován jako time.ext, přičemž time je časové razítko - toto opatření zabraňuje duplicitním názvům souborů.
Pokud cheme připojit soubor k již existujícímu dokumentu - změníme jednoduše typ zdroje na soubor

čímž zpřístupníme pole URL, kliknutím na "nahrát znovu" můžeme přidat soubor z počítače.

I v tomto případě je zjištěn mime? typ automaticky. Plíčko mimetyp editujeme pouze v případě, kdy z nějakého důvpdu vytváříme propojení ručně (chceme například "hezčí název souboru").