úvod > Publikování > Metas >

Description, keywords

Od verze 4.6 jsou implementovány nástroje SEO? které umožňují přehlednou práci s metainformacemi které jsou důležité pro vyhledávač (Google, Seznam...).

obsahová jednotkařádková editaceeditor jednotky
složka nástroj METAS/Složky složka
položka shopu nástroj katalog - pohled SEO položka
dokument nástroj METAS/Dokumenty editor hlavičky dokumentu
kontext - pouze klíčová slova - vertikální menu - nástroje - klíčová slova
obrázek - editor obrázkuVšechny obsahové jednotky které mohou být generovány na veřejném webu(dokumenty, obrázky, položky katalogu...) mohou být opatřeny metainformacemi. Z editoru jednotky jsou nástroje dostupné pomocí menu METAINFORMACE.

 

Nástroje pro složky a dokumenty

obrázek
Nástroj umožňuje přehlednou - řádkovou editaci a je dostupný z hlavního menu Publikování / Metas / složky (nebo dokumenty) .
Klíčová slova a popis je možné editovat poklepáním na buňku tabulky. Řádky seznamu jsou ukončeny políčkem k zatržení, umožňujícím hromadné úpravy - klíčová slova a popis je tedy možné upravovat pro některé položky a dokumenty hromadně. Je také možné jednoduše nevhodné metainformace odstranit.
Pomůcka "klíčová slova" umožňuje generovat seznam již použitých klíčových slov a opakovaně je využívat.

 

Nástroj pro položky shopu

je integrován do rozhraní katalogu - záložka seo

Zápis obsahu metatagu

Keywords a description nesmí obsahovat znaky :

&<>[]"’% jmenovitě: ampresand; ostré závorky; hranaté závorky; složené uvozovky; jednoduché uvozovky; znak procenta.

Keyword navíc nesmí obsahovat znaky:

();, jmenovitě: kulaté závorky, středník a čárku

Keywords zapisujete ve tvaru keywors1; keyword2; keyword3...

Tedy - jednotlivá klíčová slova oddělujte středníkem a mezerou.
Na výstupu budou středníky nahrazeny čárkou, ale pro vnitřní zpracování (generování seznamů použitých klíčových slov) jsou středníky důležité .

Description můžete zapisovat libovolně. Délka popisu může být cca 100 až 150 znaků včetně mezer. Dle posledních známých měření např. Google zobrazí v popisku stránky pouze 115 znaků.

ilustrace V současné době vyhledávače obsah metatagu keywords nezohledňují(pravděpodobně díky zneužívání této matainformace). Nicméně klíčová slova mohou mít svůj význam. Konkrétně na tomto webu používáme tento metatag pro tvorbu obsahových relací mezi články. Je možné že v budoucnu vyhledávače najdou způsob jak tento typ metainformace využívat.