úvod > Nástroje >

Uživatelský výběr dat

Pro usnadnění práce obsahuje Alff Bureau od verze 4.6 pomůcku pro uživatelské výběry dat z některých tabulek - oborů - jmenovitě:

  • položky shopu
  • dokumenty archivu
  • obrázky galerie
  • záznamy organizací
  • kontakty
  • zákazníci shopu
  • objednávky shopu
  • objekty, jednotky a uživatelské seznamy modulu Reality

Uřivatelský výběr je prostý seznam ID objektů oddělených čárkou. Výběr je unikátní pro každého uživatele a obor.

Výběry se ukládají, takže o ně při ukončení práce s aplikací uživatel nepřijde.

ilustrace Trvale můžete uložit výběr dat jako záložku v aplikaci Alff

K čemu uživatelské výběry

Některé seznamy mohou obsahovat nepřeberný počet záznamů. Uživatelský výběr vám umožní vytvořit kolekci těch záznamů, se kterými se chystáte opakovaně pracovat.

Kontextové menu seznamů obsahuje sadu příkazů pro výběr:

příkaz přidat k výběru /odebrat z výběru

přidá / odebere položku seznamu - zařazení do výběru je indikováno zobrazením zelené ikony složky (při odebrání z výběru ikona zmizí)

příkaz zobrazit výběr

zobrazí vybrané položky příslušného seznamu

příkaz záložka z výběru

Od verze 5 - vytvoří uživatelskou záložku v nástroji záložky. URL záložky je stejné jako URL při použití formulář pro výběr ve spodní části vertikálního menu.

příkaz zrušit výběr

Vymaže výběr a skryje indikační ikony

příkaz propoj výběr

Přepne ná nástroj Výběr a nastaví přepínač.

Nástroj Výběr

 

Dvojí výběrový nástroj v katalogu

Praxe ukázala, že u položek je zajímavé používat uživatelské výběry položek nebo uživatelský výběr obrázků. Proto také u náhledů obrázků v katalogu e-Shopu přibyl indikátor obrázku ve výběru. V katalogu přibyla ikona umožňující výběr obrázků aplikovat na položky.