úvod > eShop > položky katalogu >

Barvy položky a barvy skupin položek

Zboží prodávané v eShopu se může lišit barvou. Existují v zásadě dvě možnosti jak s takovýmto zbožím zacházet 
  1. pracovat s barvou jako s volitelnou vlastností položky (využijeme tehdy, pokud mají barevné varianty stejnou cenu a identifikační označení), 
  2. nebo každou barevnou variantu udržovat jako samostatnou položku.
  Barva jako vlastnost položky - nastavuje se při editaci položky  
  Již aktivované barvy pro položku 
  Možné barvy pro výběr