úvod > Nástroje >

Chat

Chat v aplikaci Alff může fungovat ve dvou režimech:

  • interní chat
  • veřejný chat

Aktivace chatu

Chat aktivujeme na kartě nastavení (Start Page) zapnutím volby Okno chatu do těla.

Veřejný chat aktivujeme na kartě nastavení zapnutím voleb Okno chatu do těla a Povolit veřejný chat.

Veřejný chat je skutečně aktivní pouze tehdy, pokud je některý z uživatelů aplikace Alff na chatu přítomen.

Dostupnost chatu

Uživatel aplikace Alff se může z chatu odhlásit/přihlásit pomocí volby Odeber mne z chatu na kartě nastavení.