úvod > Nástroje >

pruh systémových událostí

čekámPruh systémových událostídrop zone

Ve verzi 4.9 přibyl mezi ovládacími prvky pruh systémových událostí, který nahradil otravná výstražná hlášení. Ta se objevovala i tehdy, pokud operace skončila úspěšně. Chcete-li se podívat na výstrahu, klikněte sem.

Kdykoli vám tedy systém potřebuje ohlásit nějakou "dobrou zprávu", zapíše tiše upozornění do tohoto pruhu. Výstrahy se budou objevovat pouze tehdy, pokud nějaká operace skončí neúspěchem mimo očekávání. Např. nezdary při serverových asynchronních spojeních jsou obvyklé - tedy očekávané a zpráva o nich se zobrazí zde, výstraha nebude zobrazena.

Pruh systémových událostí slouží také k zobrazení informací o činnosti programů běžících na pozadí. Tato stavová hlášení jsou indikovaná ikonami.

Ikony systémových zpráv
čekámčekám, jsem připraven
pracujipracuji
chybachyba

V případě že se na server posílá nějaké větší množství dat, zobrazí se progressbar.

Vzhledem k tomu že pruh událostí je stále po ruce, přidali jsme mu další funkcionalitu - poklepem (tedy dvojitým kliknutím) zobrazíte nápovědu - ve většině případů nápovědu k právě prováděné činnosti.

V pravé části pruhu je terč dropzóny - využívá se k nahrávání obrázků přetažením myší.