úvod > Publikování > Dokumenty > kódy >

Kód pro generování hezkých adres

Proč jej používat?

S hezkými adresami se občas laboruje, může se změnit název položky, dokumentu či adresářová struktura. Tento kód zajistí že v textech budou vždy aktuální odkazy.

Tvar kódu

  • NICEURL(t)ID(id)
  • t=číslo
    • 0=složka
    • 1=dokument
    • 8 položka shopu
  • nnn - ID objektu (složky, dokumentu, adresáře)

Použití - kód vkládejte do parametru href u odkazů .

 

Nástroj kódy obsahuje jednoduchý generátor