úvod > nabídky, příkazy, dialogy >

Menu - Složky

Menu - Složky obsahuje výpis složek (adresářů) pro zvolenou pracovní skupinu.

Políčko k zaškrtnutí zahrnout podsložky v záhlaví Menu - složky slouží k určení ovládání výpisu - není-li zaškrtnuto  - zobrazuje se pouze obsah aktuální složky, po zaškrtnutí se zobrazí i obsah podsložek aktuální složky.

Volbu pracovní skupiny provedete pomocí rozbalovacího seznamu. Pomocí zaškrtávacího políčka u seznamu skupin omezíte výběr na publikační skupiny.

Strom složek (adresářů) slouží pro volbu složky .

Větve stromu - složky jsou citlivé na pravé tlačítko myši - které zobrazí kontextovou nabídku obsahující všechny právě dostupné příkazy pro složku.

 

.