úvod > Služby On-line >

SLužby on-line

Modul služby on-line slouží pro administrativní management služeb nabízených a prodávaných on-line.

Modul služby má zvláštní ochranu uživatelských oprávnění, k modulu služby mají přístup uživatelé kteří splňují následující kriteria:

  • uživatel je členem pracovní skupiny služby(services) s právy minimálně "plný přístup"
  • uživatel má v osobním nastavení povolen přístup k modulu služby

Modul služby obsahuje rozšíření(submodul) faktury, uživatel který může mít k fakturám přístup musí splňovat předchozí podmínky a navíc musí splňovat:

  • uživatel má v osobním nastavení povolen přístup k modulu faktury
ilustraceMůže nastat situace, kdy uživatel sice má přístup k fakturám, nikoli ke službám. Taková kombinace se používá tehdy, pokud nechceme aby např. fakturant mohl měnit zadání služeb, nebo měnil zákaznické údaje.

 

Modul nabízí jednoduché nástroje

  • nabídku služeb, s popisem a ceníkem
  • tabulku klienti s uživatelským rozhraním
  • tabulku "aktivované služby" s uživatelským rozhraním
  • submodul faktury