úvod > Nástroje > mailing >

Maily v aplikaci Alff

Od verze 5, (4.99) je možné odesílat e-mailové zprávy přímo z aplikace Alff.

Vzhelem k tomu, že aplikace pracuje hned s několika tabulkami, které obsahují mailové adresy, je možné pomocí setupu nastavit, které tabulky se budou nabízet k odeslání.

ilustrace

Při odesílání hromadné korespondence:

 • odesílejte předem připravený dokument
 • vyzkoušejte si odesílání "nanečisto" - odešlete jej nejprve výběru z testovacích adres
 • připojte odkaz na odhlášení - /remmail.php

Mějte na paměti
Obchodní sdělení je definovánon zákonem- jsou to:"všechny formy sdělení určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku fyzické či právnické osoby".

 

Zde popíšeme nejčastěji používanou tabulku - zákazníkovi eShopu.

 1. Posíláme zprávu, kterou budeme psát před odesláním
  1. vybereme příjemce
   1. Jednomu zákazníkovi pošleme mail nejsnáze tak, že na řádek v tabulce zákazníci klikneme pravým tlačítkem a vybereme příkaz - mail.
   2. Pokud chceme poslat mail více zákazníkům - nejdříve si příjemce přidáme do výběru, a použijeme příkaz mail, z nabídky nástroje.
   3. Pokud chceme poslat mail všem zákazníkům použijeme příkaz mail, z nabídky nástroje.
  2. Při volbě 1.A.b. nebo 1.A.c  se zobrazí volba zda chcete mail odeslat výběru nebo všem (v případě že výběr chybí, je volba nedostupná). Vyberte kliknutím radiobutton a použije tlačítko další.
   Při volbě 1.A.a. se rovnou zobrazí okno editoru zprávy.
  3. Vytvořte text zprávy
  4. Tlačítkem "odeslat" zprávu odešlete.
 2. Posíláme předem připravenou zprávu
  1. vytvoříme dokument v archivu, můžeme vytvořít tolik jazykových verzí, kolik jich je v aplikaci dostupných ( a kolik má smysl - jak jsou jazyky používány zákazníky).
  2. Dokument uložíme a v nabídce jazyk-edituj(cs-edituj) v hlavičce dokumentu vybereme příkaz mail
  3. Vyberem příjemce - v případě že je příjemce pouze jeden, vyplníme ručně adresu a jméno příjemce
  4. Tlačítkem "odeslat" zprávu odešlete.
ilustrace

Používejte HTML šablony pro záhlaví a západí zpráv . HTML šablony jsou uloženy v menu Archiv. Jejich použití je jednoduché - použíjete nástroj - vložit předdefinovaný obsah ze šablony v editoru.

Pro nastavení sledování odkazů si přečtěte...

ilustrace Jaké mime-typy může zpráva obsahovat?
V zásadě pouze obrázky. Klasické přílohy sice náš program odesílat umí, ale není připraveno rozhraní pro obsluhu. Pokud potřebujete odeslat přílohu, připojte ji odkazem (box.com, ulozto.cz, ).