úvod > Publikování > Dokumenty > šablony textů >

Šablony textů

Aplikace Alff používá dva typy šablon pro efektivní práci s texty.

HTML šablony

Jsou součástí redakčního editoru a jsou vhodné zejména pro vytváření opakujících se fragmentů textů, jako jsou např.  parametrizované tabulky, záhlaví a zápatí dokumentů pro tisk a pod. Jedná se o pouhý fragment kódu uložený v samostatném html souboru.

HTML šablony mohou být využity u všech textových objektů, které se upravují redakčním editorem.

Šablona - tedy HTML kód se jednoduše vloží do okna editoru.

Nahrazovací šablony dokumentů

Najdou své využítí zejména pro komunikaci a neveřejné výstupy z kanceláře aplikace Alff. Části textů uložených v šabloně jsou ve výstupním textu nahrazeny konkrétními daty pocházejícími z datové tabulky.

Použitím šablony vznikne nový dokument, uložený do stejného adresáře ve kterém je uložena šablona.