úvod > Indexery >

Indexery

K plnohodnotnému životu webu je zapotřebí aby o vašem webu věděly webové služby shromažďující přehled o obsahu internetu - indexery. Asi nejdůležitější indexer je Google. Dále pak národní indexery (seznam.cz, zoznam.sk...).

Feed

Jak anglický název napovídá - feed je papání pro robota. Mohou být v různých formátech, naše aplikace běžně generuje feedy v XML.

Dá se řící, že každá webová služba používá specifický formát feedu.

Sitemap

Je feed který slouží robotům Google k tomu aby věděl jaký obsah webu má zaindexovat. Adresa feedu je obvykle http://www.vasweb.tld/xml/sitemap.xml

Feed sitemap je generován na požádání - kdykoli si tedy chce robot stáhnout nový feed - je vygenerován nový - čerstvý.

Pokud vaše instalace aplikace Alff obsluhuje jedno webové sídlo s rozdílným obsahem pro různé doménové alias, bude pro každé doménové jméno automaticky vygenerován patřičný feed.

Feedy zboží

Nejčastěji používané (a zahrnuté ve výchozím nastavení) jsou feedy pro

  • heureka.cz
  • zbozi.cz
  • nákupy google

Počet indexerů, respektive možnost nastavení zpracování feedů pro indexery není omezen. Indexery se nastavují v nomenklatuře INDEXERSCAT.

O přidání indexeru požádejte administrátora.

Vzhledem k tomu, že se liší nejen struktura feedů, ale i struktura kategorií, je nezbytné:

  • pro každou službu generovat unikátní feed - soubor.xml
  • pro každou službu zpracovat strom kategorií

Strukturu kategorií pro indexery upravíte v nástroji indexers - vice zde

Cena za proklik

se nastavuje v nomenklatuře PROCLICK takto:

klíč je zároveň hodnota od

cena je hodnota do

PPC je cena za proklik

Příklad nastavení

1 1 000 1
1 001 5 000 2
5 001 10 000 3

jm=jednotka měny (Kč, EUR, USD...)

Kliknutí na položku s cenou od 1 jm? do 1 000 bude zpoplatněno cenou 1 jm.

Kliknutí na položku s cenou od 1 001 jm do 5 000 bude zpoplatněno cenou 2 jm.

Kliknutí na položku s cenou od 5 000 jm? do 10 000 bude zpoplatněno cenou 1 jm.

Pokud budete používat zahraniční službu zpoplatněnou v jiné měně budou ceny za proklik přepočítány do příslušné měny.