úvod > Publikování > Banners >

Bannerový systém

obrázek
Bannerový systém slouží k sofistikovanému vkládání banerů na webovou stránku: obrázků, animací flash, nebo HTML bannerů.

Místo do kterého je baner vložen na webové stránce nazýváme zónou.

Pokud chceme používat banery pro propagaci cizích webů, produktů nebo služeb, můžeme banery organizovat do kampaní. I kdyýž kampaně nepotřebujeme je nezbytné vytvořit alespoň jednu společnou pro všechny bannery.

Můžeme také zachytávat počet zobrazení baneru, počet kliknutí pro baner, kampaň a zónu. Takto získané statistické údaje můžeme využít pro vyhodnocení úspěšnosti umístění zóny, popřípadě banerů a samozřejmě také pro kvantifikaci úspěchu kampaně.

Rozhraní

Pro vstup do rozhraní je určen příkaz Banners v menu Publikování  .

Pokud není vytvořena žádná kampaň budete vyzváni k vytvoření kampaně.

Pokud není vytvořena žádná zóna budete vyzváni k vytvoření zóny.

Pro zobrazení bannerů použijte příkaz bannery v místním menu .

Pro filtrování pouze aktivních bannerů použijte filtr v místním menu.

Seznam zón zobrazíme kliknutím na příkaz místního menu zóny.

Novou zónu přidáme příkazem místního menu nová zóna.