úvod > Nástroje > parametry univerzální >

Universální parametry

Uživatelé aplikace Alff jsou zvyklí na používání xLink - což je způsob jak efektivně propojovat datové objekty používané v aplikaci.

Univerzální paramery umožňují podobně ke všem datovým objektům přidávat strukturované informace.

Universální parametry mají tři viditelné vlastnosti:

 • typ parametru
 • název
 • hodnota

Vytvoření parametru

obrázek
Klikněte na tlačítko Přidej parametr. Ve zobrazeném formuláři nejprve vyberte typ parametru ze seznamu - název parametru můžete libovolně přepsat. Vložte hodnotu parametru.

Pro parametry typu L (viz niže) vkládejte hodnotu URL včetně protokolu (http://).

Pro parametr GPS vkládejte pouze GPS souřadnice - desetinná místa oddělena tečkou, šířka a délka odděleny čárkou (volitelně mezerou) vzor:  nn.nnnnnnnN, nn.nnnnnnnE .

Telefonní čísla zadávejte bez mezer, vzor: +111222333444

mail zadávejte pouze adresu mail@domena.tld *

Po stisknutí tlačítka ulož bude na pozadí zapsán parametr a na ploše aplikace přibude

parametr s mazacím křížkem.

Úprava parametru

Klinutím na název či hodnotu parametru jej otevřete k editaci.

Smazání parametru

K mazání použijte jednoduše mazací křížek.

Typ parametru můžeme vybrat ze seznamu:

název (chování) (css třída)

 1. uživatelský atribut (U) (GPparam)
 2. facebook (L) (facebookGP)
 3. twitter (L) (twitterGP)
 4. www (L) (wwwGP)
 5. telefon (P) (infoReg)
 6. mail (PL) (infoReg)
 7. GPS (GOOGLE GPS) (GPS)
 8. město (U) (GPparam)
 9. adresa (U) (GPparam)
 10. PSČ (U) (GPparam)

Parametrům je při zpracování vytvořeno chování a elementům je přidělěna odpovídající css třída.

Chování:

 • U (universal) - bez chování
 • L (url) - je vytvořen odkaz z hodnoty URL
 • P (podmíněné zpracování) - číslo je přeformátováno (+NNN NNN NNN NNN), mail je zpracován dle zadání *
 • GOOGLE GPS - je vytvořen link na mapy google

*) Adresy elektronické pošty můžeme zpracovat různým způsobem např:

<a href=hodnota parametru>název parametru<⁄a>

nebo

<a href=hodnota parametru>hodnota parametru<⁄a>

Znak @ může být nahrazen (např. (a)) a další zpracování může být provedeno javascriptem (kvůli spamerům)