úvod > Publikování > Dokumenty > CSS >

Styly CSS v aplikaci Alff Bureau

Styly tiskových výstupů a PDF objednávek a faktur jsou připraveny kaskády uložené v plaintextových souborech:

  • invoice-style.txt (html tisk i PDF)
  • order-style.txt (html tisk i PDF)
  • stvrzenka-style.txt (pouze html tisk) - viz pokladní doklad

Styly editoru a publikovaných stránek.

Všudy přítomné styly a třídy

body.Bclass (.editorBclass)

Nastavuje zobrazení těla editoru:

  • šířka a padding
  • background-image - pro linky ohraničení a metr
  • counter-reset:pocitadlo - číslování nadpisů 2. úrovně.

body.bodyPrint(.docuBclass)

Nastavuje tělo dokumentu při tisku

  • šířka
  • font - rodina, velikost(rem)
  • zarovnání
  • margin

img

max-width:100%

h2.Hcounter, h3.Hcounter

pro číslované nadpisy 2. a třetí úrovně

ol.inC

specifické číslování seznamů

table.tablegen

styly pro generované tabulky