úvod > Publikování > Složky >

složky

Dokumenty, obrázky a položky katalogu jsou řazeny do adresářových složek. Na rozdíl od operačního systému vašeho počítače nejde o členění pevného disku, ale pouze o logickou strukturu pro orientaci v dokumentech (položkach katalogu, obrázcích...).
Toto členění je důležité jednak pro interní práci s dokumenty v aplikaci Alff, ale také pro publikování veřejného obsahu na www, zejména pro strukturu menu webového sídla.
Adresářová struktura může obsahovat hlavní složky a podsložky.

Menu složky

Menu - Složky obsahuje výpis složek (adresářů) pro zvolenou pracovní skupinu.

Políčko k zaškrtnutí zahrnout podsložky v záhlaví Menu - složky slouží k určení ovládání výpisu - není-li zaškrtnuto  - zobrazuje se pouze obsah aktuální složky, po zaškrtnutí se zobrazí i obsah podsložek aktuální složky.

Volbu pracovní skupiny provedete pomocí rozbalovacího seznamu. Pomocí zaškrtávacího políčka u seznamu skupin omezíte výběr na publikační skupiny.

Strom složek (adresářů) slouží pro volbu složky .

Větve stromu - složky jsou citlivé na pravé tlačítko myši - které zobrazí kontextovou nabídku obsahující všechny právě dostupné příkazy pro složku.

 

.

Vlastnosti složky

název

Tuto vlastnost myslím není potřeba nijak vysvětlovat. Pouze připomenu, že název by měl být krátký a výstižný ( z názvů adresářů je generováno menu v prezentačním modulu).

vlastník

Vlastníkem adresáře je pracovní skupina. Pouze členové skupiny s patřičným oprávněním mají možnost pracovat s adresáři a jejich obsahem.
Hodnota vlastnosti je adresáři přidělena při jeho vytvoření a nejde změnit!

metoda zobrazení

Tato vlastnost má zásadní význam v prezentačním modulu a v katalogu. Skutečný vliv na zobrazení informací se projevuje u každé instalace jinak - dle přání klienta se nastavuje unikátní chování. Metody zobrazení si tedy popíšeme v kapitole Prezentační modul a v dílu Katalog a služby on-line.

pořadí

Ve výpisech a v menu jsou adresáře řazeny dle vlastnosti pořadí. Má-li několik adresářů stejné úrovně stejnou hodnotu atributu pořadí, jsou řazeny abecedně.
Adresáře jsou řazeny od nejvyššího čísla po nejnižší.

definice

Tato vlastnost najde své využití pouze v katalogu - určuje, která definice sloupců popisné tabulky zboží bude u té které položky použita. Více se této problematice budeme věnovat v díle věnovaném Katalogu.

zboží složky

umožňuje hromadně popisovat zboží katalogu pro různé účely .

sazba DPH

hodnota bude použita u všech nových položek katalogu.

ID šablony

id položky katalogu, která bude použita jako šablona pro nové položky viz přidávání položek

jazykové mutace

názvy složek v různých jazycích - jsou určeny pro veřejný web, uvnitř aplikace jsou vždy vidět názvy základní jazykové verze.