uživatelé a skupiny/uživatelský systém
Přístup do aplikace Alff mají pouze registrovaní uživatelé. Uživatelé mají různá generální oprávnění...

uživatelé a skupiny/skupiny - oprávnění a nastavení
V aplikaci Alff jsou pracovní skupiny velmi důležité. Uživatel který není členem žádné pracovní skupiny nemá k některým modulům vůbec přístup.

uživatelé a skupiny/vlastníci dat
h2listTBLNF20TBLNF Logické skupinyLogická skupina vznikne tak, že  několika uživatelům definujeme např.  přístup k modulu faktury. Tito uživatelé tvoří logickou skup...

Nástroje/barvy
Barvy potřebujeme jednak v katalogu, jednak v nástrojích pro práci s obrázky. Definovaná barva se skládá z barevné hodnoty a z jména.

Dokumenty/kontexty
Kontext je textový obash dokumentu, či textový popis jiného informačního objektu spravované v aplikaci Alff...

definice sloupců/definice sloupců
Každý druh zboží má jiné vlastnosti - automobily se mohou lišit typem převodovky, mechanické náramkové hodinky počtem kamenů. Definice parametrů položek umožňuje pojmenovat až 15 parametrů a určit jejich chování.

Složky/složky
Dokumenty a položky katalogu jsou řazeny do adresářových složek...

Začínáme/prezentační modul
Prezentační modul je softwarový nástroj, designově upravený určený k publikování obsahu www. Prezentační modul a jeho nastavení zajišťuje vzhled a chování webové prezentace. Určuje jakým způsobem se bude vytvářet menu, které soubory budou zobrazeny a jak.

eShop/nastavení skladových zásob
Nastavení skladové zásoby u jednotlivých položek provedeme buď v editoru položky, nebo pomocí kontextového menu v katalogu...

eShop/filtrování v katalogu
Nástroje pro filtrování položek mohou výrazně zefektivnit práci s katalogem, zvláště pokud obsahuje počet položek v řádech tisíců a více...

eShop/propojování položek
propojování na bázi x-Link

pro pokročilé/katalog - dávkový import
Často řešíme jak naplnit katalog rychle a efektivně. asi nejefektivnější způsob, i když ne zrovna uživatelsky nejpříjemnější je import popsaný v tomto článku.

Dokumenty/Nový kontext
Nový textový obsah dokumentů (článků) nebo nový textový popis jiných informačních objektů (obrázků, služeb. katalogových položek) vytvoříme...

eShop/Katalog v aplikaci Alff
Je nástroj pro ovládání prezentace zboží - až již ve formě shopu či prezentace

Nástroje/Uživatelský výběr dat
Pro usnadnění práce obsahuje Alff Bureau verze 4.6 pomůcku pro výběrové seskupování položek katalogu, resp dokumentů.

skupiny položek/Skupina položek
Seskupování slouží k prodeji podobných položek lišících se v jednom, či více ukazatelích. Bez seskupování se v eShopu ukáže více stejných položek, což nebývá žádoucí. Příkladem může být ...

Začínáme/volba pracovní skupiny
Před tím než začneme přidávat nebo měnit obsah webu, katalogu... je zapotřebí přepnout se do správné pracovní skupiny.

položky katalogu/Kolekce
Kolekce položek Pro rozšíření možností práce s katalogem byla přidána vlastnost Kolekce. Jde o textový kvalifikátor. Jeho jediným významem je vytvořit společnou vlastnost pro víc...

nabídky, příkazy, dialogy/položka z obrázku
Příkaz položka z obrázku je dostupný v (931BUBBLEkontextovém menu) u těch obrázků které jsou uloženy ve složkách  pra...

skupiny položek/Nová skupina - form
Formulář nové skupiny vyvolaný z editoru položky či kontextového menu katalogu obsahuje prvky: Skupina Pole obsahuje název - klíč - skupiny, tedy jednak hodnotu uloženou v tabu...

skupiny položek/nástroj seskupování položek
Nástroj seskupování položek obsahuje karty skupin a formulář pro vytvoření nové - prázdné - skupiny.

skupiny položek/editor skupiny
Skupina Pole obsahuje název - klíč - skupiny, tedy jednak hodnotu uloženou v tabulce zboží ve sloupci skupina, a jednak klíč v tabulce skupin.

skupiny položek/aktivní skupina
Aktivní skupina je pro každého uživatele vždy jen jedna. Nově vzniklá skupina je vždy aktivní - vystřídá předchozí aktivní skupinu! Chcete-li aktivovat jinou skupinu máte k tomu ...

skupiny položek/vytvoř skupinu
Příkaz kontextového menu položky - vytvoř skupinu - vytvoří skupinu z vybraných položek. Postup: omezte zobrazení kata...

definice sloupců/přehled definic
Přehled definic obahuje název definice, který je současně editačním tlačítkem a informaci o počtu složek, které definici používají. Obsahuje také exportní tlačítko, které se může použít,...

Nástroje/Nástroj Výběr
Nástroj Výběr Ve verzi 5.3 se dramaticky změnilo ovládání uživatelských výběrů, Nově je dostupný nový nástroj Výběr který najdete v menu Hledání. Tento nástro...

Nástroje/Položka jako příslušenství
V nástroji Výběr se u výběru typu položka objevuje políčkok zaškrtnutí nadepsané příslušenství. Pokud políčko zaškrtnete, budou položky ve výběru spojeny se zvoleným objektem nikoli jako...

položky katalogu/Rozměry a hmotnost
Rozměry a hmotnost používáme zejména pro nacenění dopravy. Tyto údaje, jmenovitě šířka (délka), výška a hloubka mohou být limitní pro volbu ceníku dopravce. Zvláštní postavení má hmotnos...

Prodejna - pokladna/Prodejna / pokladna
Prodejna - Pokladna Slouží k vytváření objednávek a k prodeji zboží přímo z prodejny. Můžete zde také vytvářet běžné objednávky.

položky katalogu/Množení položek s parametrem
Zejména u seskupených položek velmi uřetří práci nástroj pro množení s parametrem. Příklad: Položka je konfekční zboží, dejme tomu svetr

záznamy 1 až 30 z 59 záznamů 1 2 další »